1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Pożyczka została wypłacona za późno – czy to można reklamować?

Pożyczka została wypłacona za późno – czy to można reklamować?

Pożyczka została wypłacona za późno – czy to można reklamować?

Zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy w momencie podpisania umowy pożyczkowej obowiązani są przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Określa on nie tylko zasady zawierania umów, ale również prawa i obowiązki obu stron i sposób postępowania, gdyby któraś z nich nie dotrzymała zapisów umowy. W związku z tym, reklamacji można dokonać w każdym momencie, w którym któryś z obowiązków pożyczkodawcy nie został dopełniony. Jednym z nich jest terminowe wypłacenie kwoty pożyczki przez firmę pożyczkową. Co zrobić, jeśli pieniądze z pożyczki miały, zgodnie z obietnicami firmy pożyczkowej, trafić na konto jeszcze tego samego dnia, a dotarły później?

Kiedy można złożyć reklamację?

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczkodawcę obowiązek zapisu w umowie pożyczkowej zasad i trybu postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo, kwestie reklamacji rozpatrzone zostały w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku. W związku z tym, klient może wnieść reklamację w każdym przypadku, kiedy przekonany jest prawdziwości swoich zastrzeżeń wobec usług świadczonych przez firmy pożyczkowe. To, czy reklamacja jest zasadna, rozstrzygną nie tylko ustawy właściwe, ale również ogólne przepisy prawa.

Termin wypłaty pieniędzy zapisany w umowie

Reklamowanie zbyt później wypłaty pieniędzy nie jest łatwe i najczęściej wynika z mglistości tego terminu. Firmy pożyczkowe najczęściej dzień wypłaty pieniędzy wskazują jako dzień, w którym pożyczkodawca zlecił przelew bankowy. Tak postępuje np. Wonga, która w umowie zaznacza: „Dzień Wypłaty – dzień wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty, w którym Pożyczkodawca zleca zrealizowanie przelewu wychodzącego do Pożyczkobiorcy”. W taki sposób postępuje również większa część firm, umywając przy tym ręce w przypadku, gdyby nastąpiły jakieś perturbacje w banku i pożyczkobiorca otrzymał kwotę pożyczki później niż jest to deklarowane na stronie 15 minut.

Dodatkowo, najczęściej w umowach pojawia się słowo „niezwłocznie”, bez jakiegokolwiek konkretnego określenia, kiedy to „niezwłocznie” miałoby następować. Można to interpretować różnie – może być to zarówno godzina, jak i jeden dzień lub nawet kilka dni. W takim wypadku pole do reklamacji znacząco się zmniejsza i małe są szanse na to, żeby reklamacja została uznana za firmę pożyczkową za zasadną.

Inaczej sprawa wygląda, gdy pożyczkodawca bombarduje stwierdzeniami „pieniądze jeszcze tego samego dnia na koncie” lub „pożyczka w 15 minut”. Nawet jeśli obwaruje to konkretnymi warunkami, np. dokonania weryfikacji poprzez szybką aplikację, czy posiadania konta w tym samym banku, ale wypłaci pieniądze następnego dnia (roboczego), złamie on daną obietnicę. Trzeba pamiętać o tym, że hasła reklamowe również są obowiązujące.

Co da reklamacja w przypadku opóźnienia w wypłacie?

Jeśli reklamujemy usługi nie otrzymawszy jeszcze pieniędzy, wtedy oczywiście możemy liczyć na to, że pieniądze te zostaną wypłacone niezwłocznie. Jeżeli reklamujemy już po otrzymaniu wypłaty pożyczki, ale była to wypłata w naszym mniemaniu spóźniona, ciężko będzie usunąć przedmiot sporny i cofnąć skutki takiego wydarzenia. Jakkolwiek, można się zastanawiać, czy pożyczkobiorcy nie przysługuje w tym przypadku rekompensata: finansowa lub w innej formie, np. zmniejszenia kosztów prowizji.

Trzeba pamiętać również o tym, iż reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni i najprawdopodobniej taki czas zajmie to firmie pożyczkowej (rzadko kiedy można spodziewać się reklamacji przed upływem terminu). Oznacza to, że w taki przypadku pożyczkobiorca musi zwrócić kwotę pożyczki, jeśli jest to chwilówka, wraz z wszystkimi opłatami zawartymi w umowie – reklamacja w toku nie oznacza tego, że nie trzeba wywiązać się ze swoich obowiązków, czyli terminowej spłaty pożyczki. Dopiero po tym można dochodzić swoich praw.

Jak napisać reklamację?

Reklamacja powinna być złożona zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie pożyczkowej. Instytucje pozabankowe same określają tryb, w jakim może to nastąpić. Najczęściej będzie to:

  • pisemnie, osobiście w siedzibie pożyczkodawcy,
  • pisemnie z wysyłką listowną,
  • ustnie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,
  • elektronicznie za pomocą wskazanego adresu e-mail.

Forma dokumentu jest dowolna, ale powinna zawierać elementy jasno wskazujące na to, iż jest to reklamacja. Przede wszystkim powinno ono zawierać jasne stwierdzenie faktu i słowo „reklamacja”, najlepiej w tytule. Nie należy zapominać również, by zawierało wszystkie dane umowy pożyczkowej (numer, data zawarcia, przedmiot, strony) oraz zrozumiale wskazany powód składania reklamacji. Powinno się również wskazać żądanie rekompensaty (np. umorzenia części kosztów).

Rzecznik UOKiK pomoże

Rzecznik praw konsumenta może być pomocny w sytuacji, gdy pożyczkodawca załamał prawa klienta i nie rozpatrzył reklamacji pozytywnie. Jest on dostępny niemalże w każdym miejscu w Polsce. Działa lokalnie i zazwyczaj urzęduje w urzędzie miasta lub powiatu. Może on udzielić niezbędnych porad, ale również występuje jako reprezentant pożyczkobiorcy w sporze z instytucją pozabankową.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.