1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Pożyczki bez weryfikacji baz KRD

Pożyczki bez weryfikacji baz KRD

mężczyzna z komputerem

Osoby, które popadły w długi, często figurują w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju wpis uniemożliwia wzięcie pożyczki w tradycyjnym banku. Nie oznacza to jednak, że zadłużony nie ma szans na zdobycie dodatkowej gotówki. Niektóre pozabankowe firmy pożyczkowe udzielają pożyczek nawet tym, którzy są wpisani do KRD.

Czym jest KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, jest działającym od 2003 r. jednym z Biur Informacji Gospodarczych w kraju. Jego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji gospodarczych na temat różnorodnych podmiotów. W KRD można znaleźć informacje nie tylko na temat osób fizycznych, ale również firm (jednoosobowych, małych i średnich), rozbudowanych korporacji czy gmin. Do Rejestru trafiają również wtórni wierzyciele.

Kto może dokonać wpisu do KRD?

Dłużnik jest dopisywany do KRD przez wierzyciela, którego próby odzyskania należności były bezskuteczne. Wpisanie dłużnika do Rejestru zamyka przed nim możliwość skorzystania w wielu usług – nie tylko pożyczek, ale również telefonów czy telewizji na abonament, zakupów na raty itp. Figurowanie dłużnika w KRD jest sygnałem dla innych firm, że mają do czynienia z niewiarygodnym klientem.

Jednak, aby wierzyciel mógł wpisać dłużnika do KRD, dług muszą zostać spełnione dwa warunki:
1. Dług musi opiewać na min. 200 zł, jeśli dotyczy osoby prywatnej. W przypadku firmy próg wzrasta do 500 zł. Ważne jest, że do tej puli wliczają się również odsetki.
2. Opóźnienie w uregulowaniu zadłużenia musi wynieść min. 30 dni.

Osoba, której dane mają być zgłoszone do KRD, powinna być poinformowana listownie o tym fakcie przez swojego wierzyciela na 30 dni przed dokonaniem wpisu. Istotne jest, że już samo wysłanie korespondencji spełnia ten warunek (nawet wtedy, gdy adresat nie odbierze listu). Dłużnik może być poinformowany za pośrednictwem maila. Jednak taka możliwość musi być zapisana w umowie, która została zawarta między dłużnikiem a wierzycielem.

Wpis do KRD może dotyczyć nie tylko zaległych pożyczek czy kredytów. W przypadku nieopłacania abonamentów za media, alimentów czy otrzymanych mandatów również można być wciągniętym na listę dłużników.

Po co zgłoszenie do KRD?

Powodem, dla którego wierzyciele zgłaszają swoich dłużników do KRD, jest chęć skutecznego wyegzekwowania swoich należności. Jak wskazuje sam rejestr, aż 72% zadłużeń jest regulowanych w ciągu 3 miesięcy od przekazania ich do KRD. Dlaczego wpisanie na „czarną listę” dłużników jest tak skuteczne? Figurowanie w KRD zamyka dłużnikowi furtkę do innych produktów i usług, do których zdobycia konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji historii kredytowej. Wpisanie do KRD uniemożliwia podpisanie umowy na abonament telefoniczny, internetowy czy telewizyjny. W takim przypadku niemożliwe będą również zakupy na raty czy pozyskanie karty kredytowej w banku. Jak widać, figurowanie w KRD jest uciążliwe dla dłużnika. Dlatego też wielu z nich chce jak najszybciej z niego zniknąć, a jedynym sposobem jest uregulowanie zaległych należności.

Dług w KRD a pożyczka

Wpisanie dłużnika do KRD zamyka przed nim możliwość wzięcia jakiejkolwiek bankowej pożyczki. Poza tym wiele firm pozabankowych, które oferują popularne chwilówki, również dokonują weryfikacji swoich klientów w Biurach Informacji Gospodarczej (w tym w KRD). Nie oznacza to jednak, że figurujący w KRD nigdzie nie zdobędzie dodatkowej pożyczki. Kilka firm pożyczkowych na rynku udostępnia swoje produkty bez dokonywania weryfikacji wiarygodności kredytowej w KRD.

Pożyczka w Feniko na 4 miesiące

Jedną z firm pozabankowych, której nie interesują wpisy do szeregu rejestrów, jest Feniko. W ofercie firmy dostępne są pożyczki od 300 do 1000 zł. Termin spłaty każdej z nich wynosi 120 dni. O pożyczkę może ubiegać się pełnoletni obywatel RP, który jest właścicielem rachunku bankowego i telefonu komórkowego. Poza tym warunkiem koniecznym jest udokumentowanie regularnego dochodu. W tym przypadku jednak Feniko akceptuje różnorodne źródła, m.in. umowy cywilno-prawne, świadczenia emerytalne czy urlopy wojskowe.

Chwilówka w Zaliczka

Krótkoterminową pożyczkę dla osób z wpisem w KRD proponuje również Zaliczka. W tym przypadku klient może pozyskać od 100 do 1000 zł na 15 dni lub od 100 do 2000 zł na 30 dni. Z chwilówki może skorzystać osoba po 21 roku życia będąca obywatelem RP, mająca konto bankowe i telefon komórkowy oraz posiadająca stały, udokumentowany dochód. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oferty, Zaliczka honoruje różnorodne źródła dochodów.

Pożyczki z KRD z rozsądkiem

Chociaż zaciągnięcie pożyczki mimo wpisania do KRD jest możliwe, to przy korzystaniu z tego rodzaju produktów należy zachować zdrowy rozsądek. Jak widać po wymaganych przez pożyczkodawców dokumentach, udzielając pożyczki wpisanemu do rejestru dłużnikowi, firmy pożyczkowe ponoszą wysokie ryzyko ewentualnego braku spłaty zobowiązania. Poziom tego ryzyka bezpośrednio przekłada się na całkowite koszty pożyczki. Nie ma się co łudzić, że którakolwiek firma pożyczy pieniądze osobie zadłużonej za darmo. Dlatego też przed wzięciem kolejnej pożyczki, osoba zadłużona powinna dokładnie przeanalizować jej warunki oraz swoją rzeczywistą sytuację finansową. Chociaż pozyskanie chwilówki przez osobę już zadłużoną nie jest łatwe, to jest możliwe. Najważniejsze jednak jest, czy będzie możliwe również jej spłacenie w przyszłości. Zaciąganie kolejnych pożyczek w momencie, kiedy te z przeszłości nie zostały spłacone, nie są dobrym sposobem na życie. Dlatego z pożyczki z KRD powinni korzystać wyłącznie ci, którzy są pewni możliwości uregulowania zobowiązania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.