1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co pożyczkobiorca musi wiedzieć?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co pożyczkobiorca musi wiedzieć?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co pożyczkobiorca musi wiedzieć?

Klient firmy pożyczkowej, który decyduje się na pożyczkę online, rzadko kiedy myśli o tym, że nawet niewinna chwilówka może wpędzić go w spore długi. Nie myślą tak nawet dłużnicy, którzy w kolejnej pożyczce upatrują swojej szansy na wykaraskanie się z kłopotów i wyjście na finansową prostą. Niestety, rzadko kiedy myśli się o przykrych konsekwencjach niespłacania pożyczki, dopóki one nie wystąpią. Tymczasem, to nie tylko wysokie koszty czy postępowanie komornicze, ale czasem także i niewypłacalność. Ta ostatnia będzie miała duży wpływ na przyszłe życie dłużnika.

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, będą częścią Krajowego Rejestru Sądowego, to baza danych zawierająca informację głównie o zadłużeniach gospodarczych. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest bazą całkowicie jawną i publiczną – może ją sprawdzić każdy, kto ma dostęp do internetu i dysponuje imieniem i nazwiskiem dłużnika lub jego numerem PESEL oraz uiści opłatę 40 złotych.

Kogo można wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych może dotyczyć osób fizycznych, takich jak:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeśli sądownie zakazano takiej działalności. To bardzo ważne w kontekście tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaciągnąć pożyczkę prywatną i z niej finansować swoją działalność. Jeżeli wpisze pożyczkę w koszty uzyskania dochodu firmowego, będzie ona również traktowania jako zobowiązanie finansowe wynikające z prowadzonej przez siebie działalności. Sprawa będzie wyglądać podobnie, jeżeli zaciągnie dedykowaną pożyczkę dla firm, lub np. pożyczkę pod zastaw samochodu, która jest dostępna zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Wszystkie te opcje mogą w końcu doprowadzić do niewypłacalności, jeżeli tylko zostały zaciągnięte nierozsądnie.
  • Wspólników, którzy ponoszą winę za długi spółki i odpowiadają za to swoim całym majątkiem.
  • Osoby, które zostały zobowiązane do wyjawienia majątku. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy na dłużniku ciąży już postępowanie komornicze, ale komornik zaniechuje dalszych działań ze względu na to, że uważa za niemożliwe wyegzekwowanie całego długu. Wierzyciel może wtedy wystąpić do sądu o wyjawienie majątku i sądowe orzeczenie, czy rzeczywiście dłużnik nie ma z czego spłacić długu i czy suma jego całego majątku nie może pokryć długu. Jeżeli pożyczkobiorca, który nie spłaca pożyczki, dojdzie aż do tego punktu – to albo zostanie uznany za niewypłacalnego i wpisany do rejestru na 10 lat (bez możliwości wykreślenia!) albo będzie musiał całym swoim majątkiem spłacić zobowiązanie.
  • Dłużników alimentacyjnych.

Jak zostaje się wpisanym do rejestru?

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może nastąpić na dwa sposoby – z urzędu i na wniosek wierzyciela. Wpis z urzędu następuje na wniosek sądu, który robi to po orzeczeniu zakazu działalności lub też przy postępowaniu o wyjawienie majątku. Sąd może to zrobić w przypadku każdego dłużnika, niezależnie od tego, czy jest podmiotem gospodarczym, czy też osobą fizyczną.

Wierzyciel może wpisać dłużnika do RDN, jeśli posiada przeciwko niemu tytuł wykonawczy (na podstawie prawomocnego wyroku sądowego), a dłużnik w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty, dalej nie uregulował długu. Wpisanie do rejestru musi nastąpić na pisemny wniosek według specjalnego formularza złożony w sądzie właściwym dla siedziby dłużnika. Co ważne, wierzyciel nie może wnioskować o wpisanie dłużnika do RDN, jeśli ten nie jest osobą fizyczną.

W jaki sposób mogę wykreślić wpis w RDN?

Jeżeli postępowanie sądowe było przeprowadzone prawidłowo, wyrok jest prawomocny i nie ma żadnych podstaw, by zaskarżyć legalność tytułu wykonawczego, wykreślenie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik spłaci dług wierzycielowi lub gdy upłynie 10 lat od czasu wpisania do rejestru. Co ważne, jeżeli wpis zostanie dokonany z urzędu, na podstawie wyjawienia majątku, wpisu nie można usunąć, nawet jeśli dług został uregulowany i zgadza się na to wierzyciel -w takim wypadku pozostaje czekać 10 lat.

Warto spłacać zobowiązania

Wykreślenie wpisu w rejestrze w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest o tyle ważne, że kontrahent takiego dłużnika może go bez problemu sprawdzić w rejestrze i nie prowadzić z nim żadnych interesów, jeżeli znajdzie go na liście. Dlatego też dłużnikowi będzie zależeć na tym, by jak najszybciej taki wpis usunąć, a to już prosta droga do tego, by uregulował należność wobec wierzyciela.

Co do osób zmuszonych do wyjawienia majątku, to warto wiedzieć, że do takiego rejestru często zaglądają również pracodawcy, którym zależy na tym, by ich pracownicy byli uczciwi i rzetelni. Co prawna, najczęściej jest to sposób, czy potencjalny pracownik nie jest dłużnikiem alimentacyjnym, ale znalezienie tam danych o niespłaconej pożyczce również nie będzie dla takiej osoby korzystne, tym bardziej że zła sława będzie się za nim ciągnąć nawet przez 10 lat. Warto więc spłacać swoje zobowiązania w terminie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.