1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Scoring kredytowy – po co jest robiony przy chwilówce?

Scoring kredytowy – po co jest robiony przy chwilówce?

skarbonka i pieniądze

Czasem przy okazji pożyczek internetowych można usłyszeć pojęcie: scoring kredytowy. Jest ono kojarzone głównie z bankami, jednak coraz częściej pojawia się przy okazji innych podmiotów, na przykład firm pożyczkowych. Co to jest dokładnie i jakie może mieć powiązanie z BIKiem – to powinien wiedzieć każdy, w szczególności potencjalny pożyczkobiorca.

Co to jest scoring kredytowy?

Instytucje finansowe oceniają swoich klientów pod względem ryzyka, jakie niesie udzielenie im kredytu lub pożyczki. Upraszając: bank lub pozabankowa instytucja pożyczkowa stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie, a jakie że będzie miał z tym mniejsze lub większe problemy.

Scoring kredytowy jest więc punktową metodą oceny wiarygodności danego podmiotu (osoby lub przedsiębiorstwa) używaną przez różnego rodzaju instytucje finansowe. Punktowa, ponieważ za każdy wybrany parametr przyznawane są odpowiednio wyskalowane oceny. Ich suma to wynik, który jest porównywany z tym, jaki uzyskali poprzedni klienci i czy mieli oni jakieś problemy ze spłatą zobowiązania.

Scoring kredytowy – co jest brane pod uwagę?

W zasadzie najbardziej interesującą informacją jest to, co jest brane pod uwagę, gdy liczona jest zdolność kredytowa. Zwraca się uwagę przede wszystkim na:

 • poziom miesięcznych dochodów,
 • poziom miesięcznych wydatków,
 • wykształcenie,
 • wiek,
 • wykonywany zawód,
 • stałość zatrudnienia,
 • status mieszkaniowy,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • posiadanie rachunku bankowego,
 • posiadanie samochodu,
 • posiadanie kart płatniczych.

Od konkretnej firmy zależy, no co położony jest główny nacisk. Jeśli chodzi o chwilówki online ważniejsze mogą być miesięczne dochody od stałości zatrudnienia, bank udzielając kredytu hipotecznego będzie zwracał uwagę również na tę drugą kwestię.

Ocena zawsze jest zmienna w czasie. Upływ czasu sprawia, że pożyczkobiorca znajdzie się z pewnością w innej grupie wiekowej, a tym samym może zmienić się jego ocena wiarygodności. Przykładowo zobowiązania niechętnie są udzielane osobom, które dopiero co ukończyły 18 lat – nawet jeśli same zarabiają na swoje utrzymanie. Dopiero ukończenie 21. roku życia sprawia, że ta sama osoba staje się atrakcyjniejsza dla pożyczkodawcy, nawet jeśli nie zmienił się żaden inny parametr poza wiekiem.

Wyniki badania scoringowego są przedstawiane w różny sposób: czasem są to gwiazdki (w skali od 1 do 5), które oznaczają odpowiedni zakres; czasami jest to wartość liczbowa (od 192 do 631). Przeliczenie punktów na gwiazdki w przypadku BIK jest następujące:

 • 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka
 • 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki
 • 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki
 • 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki
 • 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek

Wiarygodność kredytowa – jakie instytucje interesuje?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, początkowo zdolność kredytową określały przede wszystkim banki i instytucje kredytowe, jest to dla nich wręcz wymagane ponieważ pieniądze na kredyty pochodzą ze środków powierzonych przez innych klientów. Obecnie sięga po nią coraz więcej instytucji finansowych, które mają własne fundusze, w tym instytucje pożyczkowe, ale również usługodawcy telefonii komórkowej.

Działanie to jest spowodowane tym, że nikt nie chce stracić pieniędzy i wykonywać usług dla osób, które nie będą potem mogły się wywiązać ze zobowiązania. Scoring pomogą, choć zabrzmi to brutalnie, wyeliminować osoby, które będą miały największą trudność ze spłatą zobowiązania lub są już zbyt obciążone finansowo.

Tutaj wspomnimy jeszcze tylko o tym, że scoring kredytowy instytucje finansowe mogą wykonywać same na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów (w efekcie powstaje tak zwana karta aplikacyjna) lub korzystać z usług innych podmiotów. Najbardziej znaną firmą w tej branży jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK – podstawowe informacje

Biuro to powstało w 1997 roku z inicjatywy banków oraz Związku Banków Polskich. Od tego czasu stanowi bazę danych na temat zobowiązań finansowych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw wobec banków i podmiotów współpracujących z BIK. Są również odnotowane opóźnienia w spłatach, ale tego typu informacje o “zaległościach” są gromadzone przede wszystkim w biurach informacji gospodarczej i w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Na sprawdzanie naszych danych w BIK musimy wyrazić zgodę, często jednak warunkiem otrzymania pożyczki jest pozytywna ocena wiarygodności kredytowej sporządzona właśnie przez Biuro. Jeśli wyrazimy na to zgodę, to BIK przechowuje i udostępnia informację o naszym zobowiązaniu przez 5 lat. Jest to korzystne zwłaszcza, gdy terminowo je spłaciliśmy. W razie pojawienia się zaległości (powyżej 30 dni) w spłacie adnotacja o tym będzie figurowała przez 3 lata w systemie – nie jest tutaj wymagana zgoda.

Dane w BIK są dostępne dla instytucji finansowych oraz dla samych zainteresowanych: raz na 6 miesięcy możecie wystąpić o bezpłatny raport BIK na swój temat (więcej o tym w artykule: Jak sprawdzić czy jesteś w BIK?). Jeśli klient nigdy wcześniej nie miał żadnego zobowiązania, to proponowana jest mu niższa kwota zobowiązania niż ta, która została wyliczona na podstawie zdolności kredytowej.

Warto jednak pamiętać, że ocena w BIK jest bardzo dynamiczna. Ma na nią wpływ między innymi ilość zapytań ze strony instytucji kredytowych i ewentualnych odmów udzielenia pożyczki czy kredytu lub uruchomienie limitu kredytowego na koncie. Ponieważ do scoringu wliczane są odmowy, to nie powinno się składać zbyt wielu wniosków kredytowych. Po ewentualnej odmowie należy przeanalizować swoją sytuację, poprawić ją, gdy jest taka możliwość, i dopiero wtedy ponownie starać się o kredyt lub pożyczkę.

Firmy pożyczkowe a scoring BIK

Mimo że przepisy tego nie regulują, obecnie coraz więcej pożyczkodawców współpracuje z BIK. Ma to na celu obniżyć ilość niespłaconych chwilówek i poprawić rentowność firm. Pożyczki online są udzielane bez zaświadczeń, dlatego obarczone są dużym ryzykiem i mają tak wysokie oprocentowanie. Informacja z BIK pozwala na analizę sytuacji kredytowej danej osoby i ewentualną odmowę, gdy zobowiązań jest zbyt wiele.

Nad wynikiem scoringu możemy mieć kontrolę: wynik poprawiają terminowe spłaty, wcześniejsze uregulowanie zobowiązań, konsolidacja kilku kredytów. Przy braniu chwilówki informacja z BIK jest tylko pomocą dla instytucji pożyczkowej, więc nie należy bać się scoringu. Pożyczkodawca może na przykład zasugerować niższą kwotę pożyczki lub wydłużenie czasu spłaty. Na to nie musimy się zgodzić i po prostu wycofać wniosek – nie narażając się na odmowę.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.