1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Stanowisko ZFP wobec proponowanych przez MS zmian w prawie

Stanowisko ZFP wobec proponowanych przez MS zmian w prawie

pożyczka do ręki

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowy projekt tak zwanej ustawy antylichwiarskiej, zaostrzającej przepisy dotyczące pożyczania pieniędzy. Podwyższone mają być limity maksymalnych kosztów pożyczek, w tym oprocentowania i prowizji. Plany Ministerstwa spotkały się z żywą reakcją Związku Firm Pożyczkowych, reprezentującego polskich pożyczkodawców.

Pożyczkodawcy przeciwko lichwiarzom

W liście przewodnim do podsekretarza stanu Marcina Warchoła, przedstawiciele rynku pożyczkowego wypowiedzieli się na temat planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian. Potępili nieuzasadniony wyzysk finansowy oraz zadeklarowali zadowolenie z uderzenia w czarną i szarą strefę pożyczkową, jako szkodzące całemu rynkowi pożyczek. Odcięli się tym samym od lichwiarskich praktyk, podkreślając, że uczciwe firmy pożyczkowe zarabiają na spłacie terminowej pożyczek, nie długach przeterminowanych.

Nowe prawo ciosem dla rynku pożyczkowego?

Regulacje nowego prawa objęłyby jednak nie tylko czarną strefę, ale też przejrzyście działające firmy pożyczkowe. ZFP wyraziło zaniepokojenie, że mogłyby zaszkodzić reprezentowanym przez niego firmom. Przekonuje, że Ministerstwo w projekcie odwołuje się do nieaktualnej sytuacji prawnej i selektywnie dobranych regulacji zagranicznych, nieadekwatnych do polskiej specyfiki. Pożyczkodawcy obawiają się, że nowe prawo mogłoby w efekcie zagrozić istnieniu rynku szybkich pożyczek internetowych.

Regulacje prawne? Już wystarczy

Związek podkreśla, że z ich usług korzysta 1,5 miliona Polaków, którzy nie zgłaszają przy tym masowych zastrzeżeń co do charakteru oferowanych przez firmy produktów. Jego zdaniem, rynek pożyczkowy został już wystarczająco wyregulowany prawnie na wielu płaszczyznach. Funkcjonują niemałe limity kwot, które firmy zarabiają przy okazji pożyczek, m.in. oprocentowania, kar za zwłokę czy opłat upominawczych. ZFP obawia też się, że w świetle nowych przepisów, zakładających powołanie Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego, będzie on w praktyce kontrolowany przez państwo.

Nie taka pożyczka straszna, jak ją malują

Przedstawiciele polskich pożyczkodawców odnieśli się także do negatywnego wizerunku swojej branży, kreowanego w mediach. Zwrócili uwagę na pochopne szafowanie określeniem „lichwa” w stosunku do całego rynku pożyczkowego, które jest jawną niesprawiedliwością. Podkreślili, że popularność szybkich pożyczek internetowych nie wynika z prawnych kruczków ani reklamowego oszustwa, a żywego zapotrzebowania na taką usługę, która z natury rzeczy musi wiązać się z pewnymi kosztami. Nieprawdą jest też, że z szybkich pożyczek korzystają jedynie ludzie biedni, na których nieszczęściu bogacą się pożyczkodawcy. Negatywny odbiór pożyczek, zdaniem ZFP, jest wynikiem utożsamienia w powszechnej opinii wskaźnika RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) i oprocentowania. Wysoki wskaźnik RRSO pożyczki wcale nie wiąże się z ogromnymi kosztami po stronie pożyczkobiorcy.

Zwiększać zaufanie, a nie szkodzić

Reprezentanci środowiska pożyczkowego wyrazili w liście do ministerstwa prośbę o zrozumienie specyficznej materii jego funkcjonowania. Liczą na to, że nowe prawo przyniesie regulacje skutecznie zwalczające nadużycia istniejące na tym rynku ze szkodą dla konsumentów, jak i jego samego. Związek Firm Pożyczkowych wyraził też nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości pomoże w ten sposób zwiększyć społeczne zaufanie do legalnie i zgodnie z prawem działających polskich pożyczkodawców.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.