1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybka pożyczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to możliwe?

Szybka pożyczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to możliwe?

Szybka pożyczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to możliwe?

Z roku na rok w Polsce przybywa obcokrajowców, którzy coraz częściej nie przyjeżdżają tylko w krótkoterminowych celach zarobkowych, ale również po to, by osiąść tu na stałe. Nie są to jedynie obywatele Ukrainy i innych krajów byłego bloku wschodniego, ale również i mieszkańcy bogatych krajów zachodnich, którzy w Polsce szukają tańszych kosztów utrzymania. Czy takie osoby, w razie potrzeby, mogą skorzystać z kredytu lub pozabankowej pożyczki online?

Szansa na pożyczkę pozabankową jest niska

Każda firma pozabankowa udzielająca pożyczek konsumenckich ma pewną dowolność w określeniu warunków przyznania pożyczki. Prawo zabrania udzielania pożyczek osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym i nie posiadającym pełni praw do czynności prawnych. Poza tym, firma pożyczkowa może dowolnie ustalić zakres wiekowy, stopień zdolności kredytowej, a nawet to, czy znaczenie przy analizie wniosku pożyczkowego będzie miała zła historia w BIK, a nawet długi. Może też określić, czy pożyczki udzieli wyłącznie obywatelom polskim, czy mogą na nią liczyć również cudzoziemcy.

Powszechna praktyka firm pożyczkowych jest jednak taka, że na pożyczkę szansę mają jedynie Polacy zamieszkali na terenie Polski. Powodów takich, a nie innych warunków jest kilka. Po pierwsze, ciężko jest zweryfikować obcokrajowca, który być może nie posiada polskiego konta bankowego, a więc niemożliwa będzie weryfikacja jego tożsamości. Po drugie – firma pożyczkowa może z góry zakładać, że w razie niespłacenia pożyczki obcokrajowiec wyjedzie do swojego ojczystego kraju, a wtedy procedura windykacyjna i sądowo-egzekucyjna będzie nie dość, że utrudniona, to jeszcze bardzo kosztowna. Niestety, bez obywatelstwa, uzyskanie pożyczki na terenie naszego kraju jest bardzo trudne, nawet jeżeli mieszka się w Polsce, tutaj otrzymuje dochody i posiada się konto w polskim banku. Nieudzielanie pożyczek cudzoziemcom jest po prostu sposobem zabezpieczenia spłaty i trudno w tym widzieć jakąkolwiek winę pozabankowych firm pożyczkowych.

Firmy pożyczkowe nie zawsze mówią „nie”

Jak już pisaliśmy, firmy pożyczkowe do pewnego stopnia mają dowolność w ustaleniu warunków przyznania pożyczki. Dlatego też niektóre z nich rezygnują z bezwarunkowej konieczności posiadania obywatelstwa polskiego i mogą przyznać pożyczkę cudzoziemcowi, pod warunkiem, że ten posiada status rezydenta długoterminowego. Obcokrajowcy mogą więc szukać pożyczki w:

Kredyt ZEN
Fellow Finance
Wandoo
Aasa – ta firma nie wymaga posiadania konta bankowego. Obcokrajowiec może wypłacić pożyczkę czekiem GIRO, o ile poda wszystkie wymagane dane we wniosku pożyczkowym i wylegitymuje się akceptowalnym prawnie dowodem tożsamości.
Credit Star
InCredit
Rapida Money – ta instytucja oferuje jedynie pożyczki z poręczeniem, z tym, że poręczycielem może zostać wyłącznie obywatel Polski.

Kto może zostać rezydentem długoterminowym?

Karta rezydenta długoterminowego uprawnia do stałego pobytu i podjęcia pracy w Polsce, oraz nakłada na niego obowiązek podatkowy. Na tej podstawie zabrania się również rezydentowi podjęcia pracy w jakimkolwiek innym kraju UE. Zezwolenie na pobyt rezydenta mogą otrzymać osoby, które przebywają w Polsce legalnie od co najmniej 5 lat, osiadają regularne i stabilne źródło dochodu od co najmniej 3 lat, posiadają prawo do lokalu mieszkalnego.

Podobne warunki stawiają rezydentom również firmy pożyczkowe, które w równym stopniu, co od obywateli Polski, wymagają od rezydentów również zdolności i wiarygodności kredytowej. Kolejnym warunkiem jest także posiadanie dokumentu tożsamości i numeru PESEL.

Nadanie takiego numeru wbrew pozorom nie jest procedurą skomplikowaną. Numer PESEL automatycznie nadawany jest wszystkim cudzoziemcom, którzy mają zgodę na stały pobyt (np. są rezydentami długoterminowymi) i zameldują się w Polsce. Pozostali, którzy nie mają jeszcze meldunku, mogą o PESEL wnioskować – lepiej jednak jest tego meldunku dokonać, gdyż wymagany jest on do uzyskania pożyczki. Numer ten jest nadawany również innym grupom cudzoziemców (np. uchodźcom), ale ci nie mogą wnioskować o pożyczkę.

Bank spojrzy przychylniejszym okiem na cudzoziemców

Właściwie wszystkie banki stosują się do zasady, iż kredyt może zostać udzielony osobie niebędącej obywatelem polskim, ale posiadającej kartę stałego pobytu, która stanowi potwierdzenie tożsamości osoby starającej się o kredyt, oraz udokumentowane źródło dochodu (najlepiej zatrudnienia na umowę o pracę). Możliwe jest także zaciągnięcie kredytu przez cudzoziemca z drugą osobą – małżonkiem posiadającym polskie obywatelstwo. Trzeba jednak pamiętać, że status cudzoziemca nie zwalnia z konieczności spełnienia innych warunków przyznania kredytu gotówkowego – posiadania konta w polskim banku, na które spływa wypłata, odpowiedniej zdolności kredytowej, itp.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.