1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Umorzenie kosztów nieterminowości – kiedy jest to możliwe?

Umorzenie kosztów nieterminowości – kiedy jest to możliwe?

Umorzenie kosztów nieterminowości – kiedy jest to możliwe?

Koszty związane z chwilówką lub inną pożyczką pozabankową najczęściej kojarzymy z oprocentowaniem oraz prowizją za jej udzielenie. W momencie składania wniosku rzadko kiedy myślimy o tym, że nie muszą to być jedyne opłaty związane ze zobowiązaniem. Koszty nieterminowości i postępowania windykacyjnego mogą być równie wysokie, a nawet i znacznie przewyższające pierwotną kwotę do zwrotu. Również z tego powodu należy nastawić się na to, że najlepszym wyjściem z tarapatów finansowych jest jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z wierzycielem. Może on nawet, zważywszy wcześniej na naszą sytuację życiową, częściowo, a nawet całkowicie umorzyć koszty dodatkowe.

Odsetki karne – kiedy wierzyciel może je naliczyć?

Pożyczkodawca, który nie otrzyma całej należnej kwoty pożyczki powiększonej o koszty, ma prawo naliczyć odsetki od kapitału za przeterminowanie się zobowiązania. Takie prawo dotyczy także każdego innego podmiotu świadczącego usługi, w szczególności te terminowe. Może to być więc opłata za media, rachunek telefoniczny, umowa o wykonanie usługi, a także – jak wspomnieliśmy wcześniej – umowa pożyczkowa.

Są to tak zwane odsetki ustawowe, przewidziane przez prawo i w ustalonej przez nie wysokości. Stanowią dla wierzyciela formę rekompensaty za nieodzyskanie kapitału. Należą się one bez względu na wszystko i bez konieczności wykazania strat spowodowanych opóźnieniem w spłacie. Wysokość odsetek za zwłokę ustala minister finansów. Obecnie obowiązujące rozporządzenie określa odsetki ustawowe na poziomie 7% w skali roku, przy czym zaznacza również, że odsetki maksymalne rocznie nie mogą przekroczyć 14%. Musimy liczyć się z tym, że właśnie w takiej wysokości zostaną one naliczone w przypadku pożyczki pozabankowej i – co ważne – będą obowiązywały już od pierwszego dnia po przeterminowaniu się pożyczki.

Koszty nieterminowości to nie tylko odsetki

Poza odsetkami za zwłokę musimy liczyć się również z tym, że pożyczkodawca dość szybko przekaże prawa do wierzytelności innemu podmiotowi, którym najczęściej będzie wyspecjalizowana firma windykacyjna. Trzeba pamiętać, że nowemu wierzycielowi przysługują dokładnie takie same prawa wymagalności co do zgromadzonej już kwoty łącznej (czyli kapitał, koszty prowizyjne, koszty nieterminowości). Dodatkowo może także naliczyć koszty związane z obsługą i windykacją długu, które w przypadku windykacji terenowej będzie stanowić sporą kwotę.

Czy wierzyciel może umorzyć koszty nieterminowości?

Umorzenie zarówno odsetek karnych, jak i opłat windykacyjnych nie może nastąpić z urzędu. Taki krok jest wyłącznie przejawem dobrej woli wierzyciela i może on ustąpić na drodze negocjacji. Jeśli więc chcemy obniżyć całkowitą kwotę do zwrotu, powinniśmy zwrócić się bezpośrednio do pożyczkodawcy lub do innego wierzyciela, który przejął pieczę nad długiem. Od niego zależy to, czy zgodzi się je umorzyć lub obniżyć – często jednak zgadza się na to, jeśli wie, że zagwarantuje to szybszą spłatę długu.

Co trzeba zrobić, by umorzyć koszty nieterminowości?

Podstawową i najbardziej popularną drogą do umorzenia odsetek karnych jest zwrócenie się z oficjalnym wnioskiem bezpośrednio do wierzyciela. Nie jest to dokument państwowy (tak jak wnioski administracyjne), w związku z tym nie musi więc żadnej konkretnej formy. Powinien być jednak jak najbardziej czytelny, więc powinniśmy pamiętać o tym, by jasno wyrazić swoją prośbę i zaznaczyć, iż naszym celem jest umorzenie. Poza tym wniosek musi zawierać:

  • dokładne dane wierzyciela oraz dłużnika (takie same jak te zawarte we wniosku pożyczkowym);
  • okoliczności powstania długu – w tym przypadku będzie to zawarcie umowy pożyczkowej, trzeba więc podać jej numer oraz datę zawarcia;
  • propozycję umorzenia i dalszej spłaty pożyczki – należy wskazać swoje możliwości finansowe i w miarę możliwości, konkretnie ustalić wysokość i częstotliwość spłaty długu;
  • argumentacja – dobrze jest szczegółowo opisać swoją sytuację finansową, zawodową i rodzinną oraz wskazać poważne przyczyny, które doprowadziły do powstania długu;
  • załączniki – będzie to umowa pożyczkowa oraz wszelkiego rodzaju zaświadczenia, które mogą wzmocnić argumentację: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości zarobków itp.

Kiedy wierzyciel zgodzi się na umorzenie odsetek?

Bardzo dużo zależy od tego, jak wierzyciel zapatruje się na dług i prawdopodobieństwo jego spłaty. Jeżeli uzna, że umorzenie kosztów nieterminowości przyniesie większą pewność spłaty pozostającej kwoty, prawdopodobnie zgodzi się na umorzenie. Nie chce w takim wypadku narażać się na wielomiesięczne postępowanie sądowe, a dalej także egzekucję komorniczą, która może okazać się nieskuteczna.

Większe szanse na uznanie wniosku o umorzenie mamy także wtedy, gdy już wcześniej regularnie wpłacaliśmy małe kwoty długu. Pamiętajmy też, że rozłożenie takich płatności na bardzo długi okres przyniesie raczej odwrotny skutek – wierzyciel wtedy nie ma pewności, że za rok lub dwa lata nie przestaniemy spłacać długu. Najczęściej umorzenie kosztów nieterminowości (często również windykacyjnych) następuje w momencie, w którym zgodzimy się spłacić cały dług naraz lub w maksymalnie kilku transzach. Mimo wszystko jest to opłacalne i bardzo korzystne – jeśli sprawa trafi do komornika, musimy liczyć się nie tylko z koniecznością uiszczenia całej należnej kwoty, ale także poniesienia dodatkowych kosztów egzekucyjnych. Te zostaną naliczone za każdą czynność komorniczą.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.