1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Windykacja chwilówki online. Jak to wygląda w praktyce?

Windykacja chwilówki online. Jak to wygląda w praktyce?

windykacja

W wielu przypadkach chwilówki online znacznie łatwiej jest zaciągnąć, niż je spłacić. Ma to oczywiście zastosowanie do wszystkich zobowiązań finansowych, ale problemy w przypadku chwilówki online może potęgować jej krótkoterminowy charakter – należy ją spłacić najczęściej w ciągu 30 dni. Nawet te chwilówki online, które występują w wariantach z dłuższą spłatą (np. 60 dni),  czasami nie pomagają. Wtedy pożyczkobiorcy muszą skonfrontować się z windykacją, choć nie wszyscy z nich wiedzą dokładnie, czego mogą oczekiwać i jakimi długofalowymi konsekwencjami będą musieli się zmierzyć.

Windykacja chwilówki online – kiedy się zaczyna?

Windykacja to proces, który polega na podejmowaniu różnych, dozwolonych przez prawo czynności zmierzających do odzyskania powstałych z jakiegoś powodu należności pieniężnych (np. umowy chwilówki, niezapłaconej faktury, rachunku). To, kiedy się zacznie, będzie zależeć w głównej mierze od tego, jaką politykę stosuje konkretny pożyczkodawca. Można jednak domyślać się, że nie stanie się to już następnego dnia po upłynięciu terminu spłaty chwilówki online. Pożyczkodawcy zwykle przyjmują pewien margines błędu dla swoich klientów i odczekują zwykle kilka dni, zwykle siedem, by zacząć oficjalną procedurę windykacyjną. Nie oznacza to jednak, że w takim przypadku nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Już pierwszego dnia zostaną nam naliczone odsetki karne w wysokości 14% w skali roku. Pamiętajmy też, że jeżeli zaciągnięta przez nas chwilówka online była darmowa, utracimy ten przywilej i będziemy musieli zapłacić za nią w pełnym wymiarze cenowym.

Monity, upomnienia, telefony…

Początek windykacji chwilówki online jest nadzwyczaj łagodny. Zaczyna się zwykle uprzejmym upomnieniem SMS-owym oraz mailowym, o tym, że upłynął już termin spłaty. Będą się one powtarzać cyklicznie, zwykle co kilka dni. Większą siłę oddziaływania będą miały już próby telefonicznego porozumienia się z pożyczkobiorcą, a w następnej kolejności oficjalne monity wysyłane listami poleconymi. Jest to wczesna faza windykacji, która w zależności od wewnętrznego regulaminu postępowania, może potrwać przynajmniej kilka miesięcy.

Windykacja terenowa? Nie zawsze

Firmy udzielające chwilówek online to firmy, które zwykle nie mają rozwiniętego działu windykacyjnego. Nie jest on im potrzebny – chwilówki online mają zasięg ogólnopolski, ale udzielane są na odległość, przy czym nie ma sieci biur w każdym większym mieście. Windykacja terenowa chwilówki online dojdzie do skutku, jeśli dług przejmie odrębna firma windykacyjna, która jest wyspecjalizowana w tego typu działaniach. Przejmie ona wszystkie prawa pożyczkodawcy i będzie mogła prowadzić windykację dokładnie w taki sam sposób, jak wcześniej robił to pożyczkodawca. Dodatkowo, jeśli dysponuje środkami, może wysłać swojego pracownika do miejsca zamieszkania dłużnika. Pamiętajmy jednak, że nie może to być miejsce pracy, miejsce zamieszkania członków naszej rodziny, czy sąsiadów.

Windykacja państwowa

Po kilku miesiącach, a czasem nawet po roku od niespłacania chwilówki online, ściąganie należności może wkroczyć na drogę oficjalną. Składa się ona z kilku etapów:

  • przedsądowego wezwania do zapłaty;
  • nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd – przysługuje od niego sprzeciw, który należy złożyć w ciągu 14 dni;
  • postępowania przed sądem cywilnym;
  • egzekucji komorniczej.

Trzeba pamiętać, że jeśli egzekucji chwilówki online trafi na drogę sądową, to prawdopodobnie będziemy musieli liczyć się ze wszystkimi kosztami postępowania – czyli opłatom urzędowym i najczęściej także kosztem reprezentacji wierzyciela w sądzie. Mimo wszystko i tak będą to opłaty nieporównywalnie mniejsze do kosztów komorniczych. Im więcej czynności wykona komornik, tym więcej trzeba będzie za to zapłacić. To właśnie ten etap wiąże się z największymi kosztami – warto więc chwilówki online spłacać w terminie lub, jeśli dojdzie do opóźnienia, jak najszybciej dojść do ugody z wierzycielem. W takim wypadku jest również szansa na to, że uda się umorzyć część odsetek – komornik nie ma niestety takiej mocy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.