1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Z czego składa się dokumentacja pożyczkowa?

Z czego składa się dokumentacja pożyczkowa?

Z czego składa się dokumentacja pożyczkowa?

Wbrew temu, co można by sądzić o szybkich pożyczkach internetowych, dokumentacja chwilówki lub pożyczki ratalnej może składać się z kilku mniej, lub bardziej złożonych dokumentów. Klient, który napotka trudności ze spłatą pożyczki, poddany zostanie bezpodstawnie naliczonym kosztom lub zechce reklamować pożyczkę, z pewnością skorzysta z możliwości sięgnięcia do tej obszernej dokumentacji. Wbrew pozorom, każdy dokument ma duże znaczenie – dlatego jakakolwiek czynność związana z pożyczką powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie na piśmie.

Wniosek pożyczkowy

Wniosek o pożyczkę nie powinien być pomijany w myśl zasady, że najważniejsza jest umowa pożyczkowa. W tym formularzu znajdują się wszystkie informacje o pożyczkobiorcy – nie tylko jego dane osobowe, ale również i informacje świadczące o statusie majątkowym wnioskującego. Na tej podstawie firma pożyczkowa wylicza zdolność kredytową i decyduje o tym, czy udzielić pożyczki i w jakiej ostatecznej kwocie.

Jako że szybkie pożyczki online są tzw. pożyczkami na oświadczenie, we wniosku pożyczkowym powinny znaleźć się tylko aktualne i tylko prawdziwe informacje. W razie wątpliwości i przekłamań pożyczkodawca może zakwestionować te informacje, a następnie zgłosić próbę wyłudzenia lub oszustwa. Poprawne wypełnienie wniosku przy pierwszej pożyczce jest ważne również z tego względu, że wszystkie wpisane tam informacje zostaną automatycznie skopiowane do następnego, w razie, gdyby pożyczkobiorca starał się o drugą i kolejne pożyczki.

Zaświadczenia – tylko w szczególnych przypadkach

Jeśli pożyczkodawca nabierze podejrzeń co do informacji zwartych we wniosku, może poprosić o dokument potwierdzający dochody. Zazwyczaj nie będzie to konieczne, a nawet jeśli – wystarczy zwykły wyciąg z konta potwierdzający wpływanie np. wynagrodzenia, renty lub jakiegokolwiek innego źródła. Jeśli przedstawienie zaświadczenia będzie wymagane, stosowna adnotacja powinna pojawić się w indywidualnym koncie klienta w serwisie pożyczkowym.

Umowa o pożyczkę

Umowa pożyczkowa jest dokumentem będącym podstawą przy egzekwowaniu należnych nam praw i wyznaczonych obowiązków. Oczywiście działa w dwie strony i na tej samej podstawie może go wykorzystać pożyczkodawca. Będzie również użyty do dochodzenia swoich roszczeń i zarządzania należnościami. Jeśli nie będziemy spłacać pożyczki w terminie, pożyczkodawca na podstawie umowy może sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej lub dochodzić swoich praw w sądzie – umowa pożyczki będzie w takim przypadku argumentem koronnym.

Pożyczkobiorcy umowa przysłuży się w momencie, gdy firma pożyczkowa w jakikolwiek sposób uchybi swoim obowiązkom. Może to być uniemożliwienie odstąpienia od umowy lub wcześniejszej spłaty pożyczki, późna wypłata pieniędzy, wprowadzenie nienależnych kosztów itp. Pożyczkobiorca, który czuje, że firma pożyczkowa nie dopełniła swoich obowiązków na jego szkodę, może skierować się do rzecznika UOKiK, Rzecznika Finansowego (i wyznaczonej przez niego komisji mediacyjnej), a nawet do sądu w ramach sprawy rozjemczej lub powództwa. Za każdym razem kluczowe znaczenie odegra właśnie umowa.

Przed podpisaniem umowy, każdy pożyczkobiorca powinien dokładnie sprawdzić jej treść. Przede wszystkim w celu sprawdzenia zgodności jej postanowień z wcześniej ustalonymi warunkami. Warto również sprawdzić, czy nie pojawiają się w niej tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone przez prawo. O tym, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, opisaliśmy w artykule Klauzule niedozwolone, czyli co nie ma prawa znaleźć się w umowie.

Tabela opłat i prowizji

Wskazujące koszty związane z udzieleniem pożyczki w tabelach opłat i prowizja są częścią umowy pożyczkowej. Powinniśmy pamiętać o tym, iż powinna być ona dostosowana ściśle do takiej pożyczki, jaką zaciągnęliśmy. Dodatkowo wymienione powinny zostać wszystkie koszty, które zostaną lub mogą zostać naliczone: prowizje, oprocentowanie i jego wysokość, ubezpieczenie pożyczki (jeżeli takie występuje), koszty nieterminowości, opłata weryfikacyjna lub opłata przygotowawcza. Przedstawienie kosztów przykładowych, a nie maksymalnych, nie jest zgodne z prawem i jako takie podlega zgłoszeniu do rzecznika UOKiK, a także może stanowić podstawę reklamacji.

Potwierdzenie wypłaty pożyczki

Większość firm pożyczkowych praktykuje wysłanie dokumentu informującego o wysłaniu przelewu z pożyczką. Jest to niejako potwierdzenie dopełnienia obowiązków pożyczkodawcy związanych z maksymalnym terminem, w jakim zobowiązali się tego dopełnić. Pamiętajmy, że to, w jakim czasie pieniądze znajdą się na naszym koncie, nie zależy wyłącznie od tego, kiedy pożyczkodawca wyśle pieniądze. Jeśli pieniądze dotrą z opóźnieniem, ale firma pożyczkowa wywiązała się ze swoich obowiązków, pożyczkobiorca traci podstawę do reklamacji.

Aneksy do umowy

Aneks tworzony jest za każdym razem, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian do umowy. Sam z siebie nie ma mocy wiążącej, ale w połączeniu z umową pożyczkową nabiera znaczenia prawnego i stanowi jej integralną część. Może zostać sporządzony między innymi, gdy zmienia się okres trwania umowy, w umowie pożyczkowej pojawiły się błędy wymagające korekty, lub część zapisów umowy przestała obowiązywać. Aby aneks był wiążący, musi wskazywać numer konkretnej umowy pożyczkowej. Formy aneksu i tryb funkcjonowania tego dokumentu został opisany w artykule Aneksy do umowy pożyczkowej – co trzeba o nich wiedzieć?.

Wnioski, prośby, reklamacje…

Pożyczkobiorca, który chciałby zmienić tryb spłaty pożyczki, za pomocą ugody lub reklamacji, powinien złożyć odpowiednią prośbę lub skargę na piśmie. Może on wnosić o przedłużenie okresu spłaty (jeśli pożyczkodawca z góry nie przewiduje takiej możliwości), rozłożenie chwilówki na raty lub ustalenie indywidualnego harmonogramu spłaty. Każdy taki dokument ma kluczowe znaczenie w przypadku, gdyby pożyczkodawca chciał dochodzić swoich należności na drodze sądowe. Pamiętajmy, że tylko pełna dokumentacja da prawdziwy ogląd na sytuację.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.