1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Zajęcia komornicze – niezbędnik o niespłaconej pożyczce

Zajęcia komornicze – niezbędnik o niespłaconej pożyczce

podpis

Pożyczki online są na wyciągnięcie ręki, dlatego część osób sięga po nie zawsze, gdy pojawia im się niezaplanowany wydatek. Późniejsza spłata natomiast bywa problemem. Etap egzekucji komorniczej jest bardzo stresujący, jednak dobrze jest poznać swoje prawa w tym zakresie.

Od razu zastrzegamy jednak, że poniższy artykuł ma pomóc w budowaniu świadomości prawnej, nie jest natomiast instruktażem, jak się od płacenia wymigać.

Skąd kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od potrąceń komorniczych ma chronić dłużnika przed pozbawieniem go środków do życia. Wierzyciele najchętniej domagaliby się wszystkich możliwych środków finansowych (i nie tylko), jakimi dysponuje niesolidny płatnik. Takie działanie jednak mogłoby spowodować, że osoba taka wpadłaby w spiralę długów. Ściąganie należności za wszelką cenę mogłoby skrzywdzić również rodzinę dłużnika – stąd ta podstawowa ochrona.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego ma po pierwsze umożliwić dalsze funkcjonowanie osoby zadłużonej, a po drugie pomóc wyjść z długów drobnymi krokami. W interesie społeczeństwa jest po prostu, żeby dług został spłacony (jak wszystkie zobowiązania), jednak bez powodowania skrajnego niedostatku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – kto wyznacza?

To, ile majątku może pobrać od zadłużonego komornik, reguluje ustawa. Tutaj należy zwrócić uwagę, że przepisy te nie są zawarte w jednym dokumencie, ale rozproszone po różnych aktach. Są to między innymi:

 • Kodeks cywilny,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Kodeks pracy,
 • Prawo bankowe.

Ustawodawcą jest parlament, zatem od jego decyzji zależy, jaka będzie wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Wpływ na nią mają również pensje w kraju i po części również koszty życia.

Wszczęcie egzekucji komorniczej – kiedy?

Uruchomienie procedury egzekucyjnej jest możliwe, gdy wierzyciel lub inny podmiot uprawniony złoży wniosek do sądu rejonowego o wydanie tytułu wykonawczego (tytuł wykonawczy wraz z klauzulą wykonalności). Uzyskanie takiego tytułu i przekazanie go do wykonania komornikowi skutkuje wszczęciem egzekucji komorniczej. Od decyzji sądu można oczywiście się odwołać.

I tu musimy uczulić wszystkich na pewne niepozorne listy od Sądu Rejonowego w Lublinie. Tam formalnie ma siedzibę e-sąd, zwany 24-godzinnym, do którego w pierwszej kolejności kieruje się wnioski o wydanie tytułów wykonawczych. Jeśli otrzymacie taką decyzje sądu, a na przykład w ogólne nie braliście pożyczki online czy innego zobowiązania lub nie zgadzają się istotne dane, to koniecznie zareagujcie.

Po otrzymaniu takiej “pomyłki” należy jak najszybciej napisać odwołanie i poprosić o przeniesienie sprawy do właściwego sądu rejonowego. Wówczas podczas postępowania sądowego, trzeba wykazać, że pożyczkodawca się pomylił, bo przykładowo nie zgadzają się dane osobowe i na Wasze konto nigdy nie wpłynęły od niego żadne pieniądze – lub nie zgadza się kwota roszczenia. Takie postępowanie to nie proces – nie ma zasady domniemania niewinności i swoje racje należy udowadniać – o tym należy pamiętać przede wszystkim.

Co może zostać zajęte?

W toku postępowania egzekucyjnego najczęściej zajmowane są środki na rachunku bankowym lub przychody z tytułu wykonywanej pracy, umów cywilnoprawnych i świadczeń socjalnych (renta i emerytura). Jeśli tutaj roszczenia nie zostaną zaspokojone, to komornik może sięgnąć jeszcze do innych składników majątku:

 • ruchomości (np. samochód, sprzęt rtv, sprzęt AGD, część wyposażenia domu lub mieszkania),
 • zwierząt (zwłaszcza ozdobnych, należy jednak przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt),
 • nieruchomości (działka rolna, budowlana, dom, mieszkanie, lokal komercyjny),
 • innych praw majątkowych (np. akcje, udziały w spółce),
 • wierzytelności (czyli tego, co ktoś ma zapłacić dłużnikowi np. z tytułu dzierżawy, z tytułu umowy o dzieło).

Należy mieć jednak na uwadze, że egzekutor nie może zająć podstawowych elementów wyposażenia domu (pościeli, bielizny osobistej, ubrań), atrybutów potrzebnych do wykonywania pracy i tych niezbędnych do funkcjonowania domowników (np. sprzętu medycznego).

Chroniony jest również zapas żywności i opału, choć tutaj przepisy brzmią już nieco anachronicznie i jak z poprzedniego systemu prawnego.

Pożyczka i egzekucja komornicza

Jeśli nie spłaciliście chwilówki i nie kontaktowaliście się w tej sprawie z chwilówkodawcą, to bardzo prawdopodobne, że do sprawy zostanie w końcu włączony komornik. Jaką część zarobków lub dochodów może Wam zająć? To zależy od wielkości długu, wysokości opłat oraz sposobu w jaki uzyskujecie dochody. Dla przykładu:

 • Praca na etat: kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (część etatu liczona jest proporcjonalnie);
 • Renty i emerytury: wolna od zajęcia jest kwota w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty;
 • Umowa zlecenie: brak kwoty wolnej od zajęcia.

Ponieważ minimalne miesięczne wynagrodzenie jest sukcesywnie podnoszone, to zwiększa się również kwota wolna od egzekucji komorniczej. Nie sprawia, to jednak, że dłużnicy mają teraz wyższy komfort życia niż wcześniej. Równolegle bowiem rosną koszty życia, wysokość opłat itp.

Dość kontrowersyjny jest brak ochrony osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (czyli zlecenie). Ten rodzaj umów staje się coraz bardziej popularny, osoby zatrudnione w ten sposób nie zarabiają najczęściej wiele, nie otrzymują również świadczeń chorobowych, a ich los jest niepewny. W przyszłości zadłużenie tej grupy społecznej może stać się sporym problemem i ustawodawca winien się nad nim pochylić już teraz.

W przypadku zgody na zajęcie środków na koncie bankowym, to komornik musi zostawić na koncie odpowiednik 75% minimalnej krajowej. Jest to kwota, która jest odnawiana co miesiąc. Wcześniejsze rozwiązanie prawne wskazywało wyższą kwotę, jednak limit był ustanawiany jednorazowo. Obecne rozwiązanie jest bardziej przyjazne osobom o niższych zarobkach.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej?

Z pewnością nie zachęcamy do łamania prawa i ukrywania majątku – takie działanie jest karalne, ale również bardzo szkodliwe dla reszty społeczeństwa.

Jeśli jest taka możliwość, to najlepiej skontaktować się z instytucją pożyczkową, która udzieliła pożyczki, i razem wypracować rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Zadłużonym pozwoli to z pewnością ograniczyć koszty zaległości. Gdy na takie negocjacje jest już za późno, to warto podjąć je w kontakcie z komornikiem i uniknąć zajęcia komorniczego, o którym łatwo mogą dowiedzieć się sąsiedzi lub rodzina.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.