1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zgody we wniosku pożyczkowym – co trzeba wiedzieć?

Zgody we wniosku pożyczkowym – co trzeba wiedzieć?

Zgody we wniosku pożyczkowym – co trzeba wiedzieć?

Wypełniając wniosek pożyczkowy o chwilówkę, trzeba mieć świadomość tego, że wysłanie go oznacza udzielenie firmie wielu zgód i oświadczeń, które mogą pozostawać w mocy nawet przez kilka następnych lat. Co więcej, takie zgody prawnie nas obowiązują, a w niektórych przypadkach mogą nawet pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Aby więc uniknąć kłopotów, dobrze wiedzieć wcześniej, na co się zgadzamy.

Czytanie umów jest podstawą wiedzy pożyczkowej

Każdy dokument, który firmujemy swoim podpisem, powinien być dokładnie przeczytany i zrozumiany – to naturalne, że konieczna jest świadomość tego, na co się zgadzamy. Podpis bez zastanowienia jest tak samo wiążący prawnie i poświadczamy nim to, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki, które znajdują się w umowie. Jeżeli będą one miały negatywne skutki, trzeba wiedzieć, że żaden sąd nie przyjmie tłumaczenia, że nie wiedzieliśmy, co podpisujemy. Wyjątkiem może być tylko podpis zdobyty podstępem – np. podczas choroby lub w stanie psychicznym, w którym nie było się w pełni świadomym.

Zgody i oświadczenia obowiązkowe – to trzeba zaznaczyć

Firma pożyczkowa nie może z wnioskiem pożyczkowym i naszymi danymi osobowymi zrobić praktycznie nic, jeżeli sami nie wyrazimy na to zgody. Ma to zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Z jednej strony – uświadamia to pożyczającego, że jest właścicielem informacji o swojej osobie i może z nimi zrobić co chce, z drugiej – niewyrażenie zgody będzie oznaczać odrzucenie wniosku i nieprzyznanie pożyczki. Potencjalny pożyczkobiorca jest więc niejako zmuszony do tego, by wyrazić wszystkie niezbędne zgody. Czego dotyczą zgody obligatoryjne?

  • „Akceptuję warunki umowy”. Zatwierdzenie tego oświadczenia musi wymagać uprzedniego przeczytania przynajmniej wzoru umowy oraz tabeli opłat i prowizji. To warunek bezwzględny (również dla bezpieczeństwa klienta) i informujący pożyczkodawcę o tym, że akceptujemy wszystkie koszty oraz prawa i obowiązki obu stron;
  • „Zapoznałem się z regulaminem pożyczki”. Ten punkt dotyczy tego, że klient zapoznał się z procedurą pożyczkową i wie, jak przebiega udzielenie pożyczki. Ma to chronić pożyczkodawcę przed niechcianymi i nieuzasadnionymi reklamacjami. Niestety, większa część klientów tego regulaminu nie czyta;
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej”. Jest to zgoda niezbędna do tego, by firma mogła operować danymi osobowymi klienta wewnątrz systemu przeliczającego lub też systemu zewnętrznego, jeśli firma posiada kilka marek pożyczkowych;
  • „Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych…”. W tym miejscu będą wpisane wszystkie rejestry kredytowe i gospodarcze, z którymi współpracuje firma pożyczkowa w celu weryfikacji wiarygodności kredytowej. Najczęściej będą to BIK i rejestry BIG (InfoMonitor, KRD, ERIF). Możliwe jest także sprawdzenie w klienta w specjalnych platformach, na których wymieniane są informacje pożyczkowe i kredytowe, np. CreditCheck lub EUCB;
  • „Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych we wniosku”. Ten punkt jest bardzo ważny z punktu widzenia pożyczkobiorcy. Jako że pożyczki pozabankowe najczęściej przyznawane są na podstawie oświadczenia dochodowego (w którym wnioskodawca sam deklaruje, gdzie pracuje i ile zarabia, bez pokazywania zaświadczeń), może to prowadzić do sytuacji, w której pożyczkobiorca np. zawyży dochody. Oświadczenie, które nie jest zgodne z prawdą, naraża takiego pożyczkobiorcę na postawienie mu zarzutu wyłudzenia pożyczki, co może podlegać karze nawet 5-letniego więzienia;
  • „Upoważniam (nazwa firmy) do zawarcia umowy pożyczkowej w moim imieniu”. Umowa powinna być podpisana, więc jeśli nie zrobimy tego osobiście, np. w obecności kuriera (takie rozwiązania praktykuje firma Aasa) lub pracownika firmy udzielającej pożyczek z obsługą domową, musimy zaznaczyć tę zgodę. Dzięki temu pełnomocnictwu umowa może być zawarta przez nas całkowicie przez Internet.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jest to właściwie jedyna nieobligatoryjna zgoda znajdująca się we wniosku pożyczkowym, a żadna instytucja nie może uzależniać udzielenia pożyczki od wyrażenia lub nie tej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma, w której wnioskujemy o pożyczkę, jest tylko pośrednikiem, a faktycznie finansowania udzieli ktoś inny.

Jak długo ważne są moje zgody?

To zależy od tego, jakiego rodzaju jest to zgoda. W przypadku punktów dotyczących udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych będą one obowiązywały 5 lat niezależnie od tego, czy wniosek pożyczkowy został zaakceptowany czy nie. Jeśli nie udzielimy zgody marketingowej, firma pożyczkowa w praktyce będzie mogła jedynie te dane przechowywać i udostępnić tylko na wniosek niektórych organów państwowych w uzasadnionych przez prawo przypadkach (podejrzenia o działalność terrorystyczną lub mafijną). Takie prawa i obowiązki nakłada na firmy pozabankowe ustawa o ochronie danych osobowych (art. 23). W pozostałych przypadkach udzielone zgody i oświadczenia będą trwały tak długo, jak długo klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Wyjątkiem jest tylko udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy, które jest jednorazowe i nie jest rozciągliwe w czasie.

Zgody to bardzo ważna część wniosku

Wszystkie dane oraz udzielone zgody muszą być zawsze zgodne z prawem. Nie ma więc możliwości, by firmy pożyczkowe mogły wykorzystać je do oszukania klienta lub wyrządzenia mu szkody materialnej czy finansowej. Nie oznacza to jednak, że można w tym przypadku postępować automatycznie. Wręcz przeciwnie – trzeba czytać je za każdym razem, nawet jeśli mamy na koncie już kilka zaciągniętych pożyczek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.